Paginabegin
Corporate Social Responsibility
21.06.2022


Een bedrijf is zo goed als de producten die zij in de markt zet en de middelen waarmee zij dit doet. Stylepoint neemt reeds concrete stappen om een bijdrage te leveren aan een gezonde-, sociale- en welvarende samenleving.

MVO visie

Stylepoint beschouwt het samenspel met de samenleving en het gemeenschappelijke welzijn als essentieel voor het lange termijn bestaansrecht van de organisatie. Wij willen dan ook deel uitmaken van een verantwoordelijke samenleving. Door inhoud te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen ontwikkelt Stylepoint waarden voor een gezonder-, veiliger- en comfortabeler leef- en werkomgeving en vergroten wij zo ook onze concurrentiekracht.

Doel

Sinds korte tijd worden geleidelijk initiatieven en maatregelen, die in relatie staan tot MVO, in samenhang gebracht en ontwikkeld. Doel hierbij is een optimalisering van de verhouding tussen de ecologische-, maatschappelijke- en economische aspecten waarop de organisatie invloed heeft.

Ambitieniveau

De directie heeft zich uitgesproken voor een geleidelijke opvoering van het MVO niveau binnen haar organisatie. Bij iedere beslissing zal worden bekeken wat het effect op milieu- en sociaal gebied is en hoe deze positief beïnvloed kan worden.

Principes/gedragsregels

Inleiding
Stylepoint heeft een reputatie dat zij zaken doet op een eerlijke en integere manier. Een goede reputatie is van grote waarde, even waardevol als onze medewerkers, onze toeleveranciers en de door ons gevoerde merken en producten. Stylepoint streeft er naar om middels de ontwikkeling van een duurzaamheidsverslag optimaal inzicht te geven over haar activiteiten en beslissingen die invloed hebben op het milieu en de maatschappij.

Onze korte, maar duidelijke principes/gedragsregels moeten meer zijn dan een verzameling woorden. Zij moeten een belangrijke rol spelen in onze dagelijkse bedrijfsuitoefening en iedere medewerker dient deze principes na te leven en te ondersteunen.

Naleving van de wet
Stylepoint en haar medewerkers zijn verplicht de Nederlandse- en Internationale wetten en voorschriften na te leven.

Medewerker
Stylepoint streeft naar verscheidenheid onder haar medewerkers, in een werkomgeving waar mensen elkaar met vertrouwen en respect bejegenen en waar iedereen zich verantwoordelijk voelt voor de resultaten en de reputatie van onze onderneming. Wij werven nieuwe medewerkers uitsluitend op basis van de capaciteiten en vaardigheden benodigd voor het werk dat moet worden uitgevoerd. Het is immer ons voornemen om samen met onze medewerkers de vaardigheden en capaciteiten van ieder van hen te ontwikkelen en te vergroten. Wij zullen tevens zorgen voor een adequate communicatie met onze medewerkers doormiddel van informatie- en overlegprocedures op bedrijfsniveau.

Sociale omgeving
Stylepoint ondersteunt jaarlijks diverse projecten in onze samenleving middels onder andere de Stylepoint Foundation.

Leveranciers
Als Europese inkoper stellen wij eisen aan onze producenten en toeleveranciers. Wij zijn voortdurend waakzaam op duurzaamheidsaspecten, zoals:
 • Bij de productie van goederen wordt geen gebruik gemaakt van kinderarbeid of verkapte slavernij.
 • Werknemers worden niet gediscrimineerd.
 • Leveranciers houden zich aan de geldende wetten binnen hun eigen land.
 • Leveranciers voldoen aan alle milieuwetten.
 • Leveranciers informeren ons gedocumenteerd over de samenstelling van hun producten.
 • Leveranciers gaan ermee akkoord dat wij, of een erkende partij, kunnen controleren of zij zich houden aan onze gedragscodes.
Het milieu
Hoewel wij hier slechts een geringe rol van betekenis kunnen spelen gezien onze positie in de bedrijfskolom, streven wij ernaar om bewust om te gaan met zaken als verpakking, het printen van documenten etc. Zo wordt uitsluitend gebruik gemaakt van gerecycled papier en verpakkingsmaterialen, indien deze materialen beschikbaar zijn voor gebruik.

Mededinging
Stylepoint gelooft in een krachtige, maar eerlijke mededinging. De medewerkers van Stylepoint zullen handelen in overeen stemming met principes van eerlijke mededinging en met alle toepasselijke voorschriften.

Zakelijke integriteit
Onze financiële administratie en ondersteunende documenten moeten de aard van de onderliggende transacties nauwkeurig omschrijven en weergeven. Niet geregistreerde rekeningen, geldbedragen of activa zullen niet worden gecreëerd of aangehouden. Het is geen enkele medewerker toegestaan een gift of betaling aan te bieden, te geven of te ontvangen. Ieder verzoek om of aanbod van moet direct worden afgewezen en aan de directie worden gerapporteerd.

Belangentegenstellingen
Van alle Stylepoint medewerkers wordt verwacht dat zij persoonlijke activiteiten en financiële belangen vermijden die strijdig zouden kunnen zijn met hun verantwoordelijkheden ten opzichte van de onderneming.

Controle
De directie is ervoor verantwoordelijk dat de medewerkers op de hoogte zijn van deze principes/gedragsregels, het belang ervan inzien en zich eraan houden.
Corporate Social Responsibility
21.06.2022


Een bedrijf is zo goed als de producten die zij in de markt zet en de middelen waarmee zij dit doet. Stylepoint neemt reeds concrete stappen om een bijdrage te leveren aan een gezonde-, sociale- en welvarende samenleving.

MVO visie

Stylepoint beschouwt het samenspel met de samenleving en het gemeenschappelijke welzijn als essentieel voor het lange termijn bestaansrecht van de organisatie. Wij willen dan ook deel uitmaken van een verantwoordelijke samenleving. Door inhoud te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen ontwikkelt Stylepoint waarden voor een gezonder-, veiliger- en comfortabeler leef- en werkomgeving en vergroten wij zo ook onze concurrentiekracht.

Doel

Sinds korte tijd worden geleidelijk initiatieven en maatregelen, die in relatie staan tot MVO, in samenhang gebracht en ontwikkeld. Doel hierbij is een optimalisering van de verhouding tussen de ecologische-, maatschappelijke- en economische aspecten waarop de organisatie invloed heeft.

Ambitieniveau

De directie heeft zich uitgesproken voor een geleidelijke opvoering van het MVO niveau binnen haar organisatie. Bij iedere beslissing zal worden bekeken wat het effect op milieu- en sociaal gebied is en hoe deze positief beïnvloed kan worden.

Principes/gedragsregels

Inleiding
Stylepoint heeft een reputatie dat zij zaken doet op een eerlijke en integere manier. Een goede reputatie is van grote waarde, even waardevol als onze medewerkers, onze toeleveranciers en de door ons gevoerde merken en producten. Stylepoint streeft er naar om middels de ontwikkeling van een duurzaamheidsverslag optimaal inzicht te geven over haar activiteiten en beslissingen die invloed hebben op het milieu en de maatschappij.

Onze korte, maar duidelijke principes/gedragsregels moeten meer zijn dan een verzameling woorden. Zij moeten een belangrijke rol spelen in onze dagelijkse bedrijfsuitoefening en iedere medewerker dient deze principes na te leven en te ondersteunen.

Naleving van de wet
Stylepoint en haar medewerkers zijn verplicht de Nederlandse- en Internationale wetten en voorschriften na te leven.

Medewerker
Stylepoint streeft naar verscheidenheid onder haar medewerkers, in een werkomgeving waar mensen elkaar met vertrouwen en respect bejegenen en waar iedereen zich verantwoordelijk voelt voor de resultaten en de reputatie van onze onderneming. Wij werven nieuwe medewerkers uitsluitend op basis van de capaciteiten en vaardigheden benodigd voor het werk dat moet worden uitgevoerd. Het is immer ons voornemen om samen met onze medewerkers de vaardigheden en capaciteiten van ieder van hen te ontwikkelen en te vergroten. Wij zullen tevens zorgen voor een adequate communicatie met onze medewerkers doormiddel van informatie- en overlegprocedures op bedrijfsniveau.

Sociale omgeving
Stylepoint ondersteunt jaarlijks diverse projecten in onze samenleving middels onder andere de Stylepoint Foundation.

Leveranciers
Als Europese inkoper stellen wij eisen aan onze producenten en toeleveranciers. Wij zijn voortdurend waakzaam op duurzaamheidsaspecten, zoals:
 • Bij de productie van goederen wordt geen gebruik gemaakt van kinderarbeid of verkapte slavernij.
 • Werknemers worden niet gediscrimineerd.
 • Leveranciers houden zich aan de geldende wetten binnen hun eigen land.
 • Leveranciers voldoen aan alle milieuwetten.
 • Leveranciers informeren ons gedocumenteerd over de samenstelling van hun producten.
 • Leveranciers gaan ermee akkoord dat wij, of een erkende partij, kunnen controleren of zij zich houden aan onze gedragscodes.
Het milieu
Hoewel wij hier slechts een geringe rol van betekenis kunnen spelen gezien onze positie in de bedrijfskolom, streven wij ernaar om bewust om te gaan met zaken als verpakking, het printen van documenten etc. Zo wordt uitsluitend gebruik gemaakt van gerecycled papier en verpakkingsmaterialen, indien deze materialen beschikbaar zijn voor gebruik.

Mededinging
Stylepoint gelooft in een krachtige, maar eerlijke mededinging. De medewerkers van Stylepoint zullen handelen in overeen stemming met principes van eerlijke mededinging en met alle toepasselijke voorschriften.

Zakelijke integriteit
Onze financiële administratie en ondersteunende documenten moeten de aard van de onderliggende transacties nauwkeurig omschrijven en weergeven. Niet geregistreerde rekeningen, geldbedragen of activa zullen niet worden gecreëerd of aangehouden. Het is geen enkele medewerker toegestaan een gift of betaling aan te bieden, te geven of te ontvangen. Ieder verzoek om of aanbod van moet direct worden afgewezen en aan de directie worden gerapporteerd.

Belangentegenstellingen
Van alle Stylepoint medewerkers wordt verwacht dat zij persoonlijke activiteiten en financiële belangen vermijden die strijdig zouden kunnen zijn met hun verantwoordelijkheden ten opzichte van de onderneming.

Controle
De directie is ervoor verantwoordelijk dat de medewerkers op de hoogte zijn van deze principes/gedragsregels, het belang ervan inzien en zich eraan houden.